Uncategorized

Con 4th tuổi

Ken yêu của Bố mẹ được 4th tuổi. Hôm nay con được 8kg. Ngày xưa bố 3th – 8kg, giờ Ken 4th – 8kg. Ken thua bố rồi nhá 😛 […]